یکی از بهترین شعر هایی ک شنیدم :


سلام کسی ک تو دلم درخشید 

من دیگه دوسِت ندارم ، ببخشید 


مخصوصا اونجا ک میگه :


اما یادت باشه ک این آدما

کم نبودن پیشم ولیکن شما

نیستین مث اون روزای طلایی

کی گفته سه تا بخش داره جدایی؟

جدایی هر غمش هزار تا بخشه

دل میسوزنه ، مث آذرخشه