فرمت فایل هایی ک من ضبط کردم ام پی تری نبود . مجبور شدم از ی برنامه کانورتر استفاده کنم . 

نگو اینم ناقص کرک شده فایلارو نصفه کانورت کرده . من هم هیچ کدوم از فایل هارو گوش نکردم بعد ضبط 

خلاصه اینکه خیلی شرمندم ، از همه :(

فایل های اصلی 

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم