عقاید یک رامین

عقاید یک رامین

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

کم کم باید خداحافظی کنم

وقت رفتن رسیده 

1 مهر میام ایشالاشاد و سلامت باشین

تسلیم نشین

فکر کنین

از زندگی لذت ببرین

بخندین

شاد باشین

بهم دیگه کمک کنین

با هم حرف بزنین

ب هم دیگه گوش کنین

از تابستون لذت ببرین

عکس بگیرین

برین پیک نیک

درس بخونین

کتاب بخونین

مطالعه کنین

ورزش کنین

آهنگ گوش بدین

خدارو فراموش نکنین :)خداحافظ

در ضمن

مسواک هم بزنین :))


ب سمت ماندنت
راهی نمی شوی چرا ؟