عقاید یک رامین

عقاید یک رامین

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

فقط همین

دفعه بعدی که یکی بهتون گفت "داری تلقین می‌کنی واسه خودت" با آرنج برین تو صورتش. از درد که نالید بگین 

عقل تکرار را نمی‌پسندد اما احساس تکرار را دوست دارد.