عقاید یک رامین

عقاید یک رامین

۷ مطلب در مرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

بالشی که اتوماتیک سرد بشه نساختین، قبول. حداقل یه بالش بسازین گرم نشه. چیه این توده نرم با ظرفیت گرمایی ویژه صفر؟

مولانا میگه

تویی کامل منم ناقص، تویی خالص منم مخلص

تویی سور و منم راقص، من اسفل تو معلایی


تی ام بکس می‌خونه

بذار بهت اعتماد بنفس بدم

کاملی کاملی، من نقصتم

در آزمایشی از تعدادی موش آزمایشگاهی استفاده شد. موش‌ها را به دو دسته مساوی تقسیم کردند. ابتدا دسته اول را درون ظرف آبی رها کردند بطوری‌ که مجبور باشند برای جلوگیری از غرق شدن خود دائماً دست و پا بزنند تا زمانی که به علت خستگی دست از تلاش برداشته و غرق شوند. اولین موش ۱۷ دقیقه پس از به آب افتادن توانایی دست و پا زدن خود را از دست داده و غرق شد. سایر موش‌ها نیز یکی پس از دیگری چند دقیقه بعد به همین ترتیب به قعر آب فرو رفتند.

 

سپس این آزمایش را با دسته دوم تکرار کردند با این تفاوت که قبل از زمان غرق شدن اولین موش در آزمایش قبلی یعنی ۱۷ دقیقه، آب ظرف را تخلیه کرده و و موش‌ها از غرق شدن نجات یافتند و آنها را به محل خود برگرداندند. مدتی بعد این آزمایش را با دسته اخیر تکرار کردند. این مدت به گونه ای تنظیم شده بود که موش‌ها ضمن رفع خستگی آزمایش قبل، خاطره تجربه گذشته را فراموش نکرده باشند.

 

پس از به آب انداختن آنها زمان را اندازه گرفتند نتیجه غیر منتظره بود. اولین موش پس از ۲۶ ساعت (۲۶ دقیقه نه) دست از تلاش برداشت! به عبارت دیگر توانایی مقابله آنان به علت تجربه امیدبخش قبلی به نحو چشم‌گیری افزایش یافته بود. پس

مسابقه ماست‌خوری دوم راهنمایی بود


شما آخرین بار کی اول شدین؟

دیدم انصاف نیست من چند تا قالب داشته باشم و بلاگستان این‌جوری بی‌قالب بمونه. اکثرا مال عرفان بوده و من تغییرش دادم. امیدوارم بدردتون بخوره :) 


+ اگه دنبال طراحی قالب می‌گردین ف.شین کارش درسته

4 تا صفر از پول کم کنین ولی با صفرهای پول من کاری نداشته باشین.

با علی چت می‌کردم. امیرحسین کنارم بود. گوشیمو گرفت سه خط جمله معمولی بدون هیچ نشونه خاصی نوشت واسه علی. گوشیمو پس گرفتم دیدم علی نوشته «این ادبیات رامین نیست»