امروز اونقدر برف بازی کردم تو دانشگاه ک نگووووووو
با بچه ها داشتیم عکس یادگاری میگرفتیم ، دوستم همین ک عکسو گرفت ، من پریدم جلوی بقیه بچه ها و با پام برفارو ب طرفشون شوت کردم :)))))))
یعدش هم الفرارررررررر
ولی مگه ول کن بودن ؟؟ افتادن دنبالم . آخر سر گرفتنم و زدنم زمین و برام حمام برف گرفتن :)))))
ی همچین دوستای زودتلافی کنی دارم من :)))