همیشه با کسایی ک موقع غذا خوردن از سفره و غذا عکس میگیرن مشکل دارم :|