داشتن دوست با شعور و مهربان نعمت بزرگی ست .


بیایید برای همدیگر دوست مهربان و باشعوری باشیم .