این همه شبکه های اجتماعی ، انواع مسنجرها ب کنار 

دیدن نامه ای ک دوستت برات فرستاده ی چیزدیگه ست

:)