سلام

این جانب رامین هستم

آخرین پروژه ام رو امروز صبح تحویل دادم 

و الان حس جالبی دارم 

مث حس "جنگوی آزاد شده 1

دوست دارم برم دانشگاه ، همه رو بکشم :))))
1- Django Unchained