یکی از قابلیت هام اینه ک عبارات "حرص آور " یا " حرص درار " خیلی خوب میتونم بگم :| :))

مثل وقتی ک بهش گفتم :

ی بار تو عمرت مفید باش :)))