چن روز پیش استادمو ( کامبیز) دیدم . خیلی وقت بود میخاستم ازش تشکر کنم . بابت اینکه نمره اضافی تو امتحانش ب هیچ کس نداد . بقیه اساتید هر وقت ک من نمره بالا میگرفتم بخشنده بودنشون گل میکرد و هی نمره میدادن . رفتم ازش بابت این موضوع تشکر کردم . ی چن دقیقه با هم گپ زدیم . خیلی حال داد . حیف دیگه استادم نمیشه :(