ب مرتبه ای از " ترک وابستگی ب مال دنیا " رسیدم ک از شنیدن پیدا شدن فلش گمشده ام بعد از 2 ماه ، زیاد خوشحال نشدم :)))))))))