سلام
خوبین ؟
با سرما چطورین ؟
من ک یخ زدم :)
من الان تو سایت دانشکده نشستم . خداروشکر کسی هم مزاحم نیست :)
شنبه امتحان دارم . آز خاک :)
امتحانا مون هم از 16 دی قرار شروع بشه . یا خداااااا

امتحانای شما کی شروع میشه ؟