ب گذشتم ک فک میکنم میبینم بعضی اوقات طرز فکرم خیلی چرت بوده ، رفتارم ب شدت کودکانه بوده 

همیشه سعی میکنم در مورد کارایی ک میکنم قبلش فک کنم 

ب آینده ک فک میکنم ب این نتیجه میرسم ک الان هم اکثر کارام اشتباهه