ی سری آدما هستن ثبات روحی دارن . رفتارهای بقیه رو رفتار اونا تاثیری نداره . همیشه ی جور ثابتن . با دیدن رفتار نادرست بقیه عین رفتار ی بچه عکس العمل نشون میدن . میگن اشکالی نداره بچه ست . 

من الان ( خیر سرم ) جوونم . هر روز حالم تغییر میکنه . هر روز تغییر میکنم . تصمیمام هر روز عوض میشن . نظر امروزم مخالف دیروزمه . نیاز دارم چن نفر ( یا حداقل ی نفر ) باشه ک این طوری باشه . با حرکت اشتباه من ، سرم داد نزنه . نگه بازم " گند زدی ؟ " ( البته الان هم هیچ کس همچین حرفی بهم نزده ) . کسی باشه ک منو "رعایت" کنه . میدونین چی میگم ؟ رعایت کنه . خیلی از آدما هستن ک با اینکه سن شون از من بیشتر ولی باز من رعاتشون میکنم . مث بعضی استادا ک مثلا این کارو نکنی ک ناراحت میشن یا اون جرفو نزنی ک عصبانی نشن و ...