از مشغولیت های این روزام اینه ک 

اس ام اس های "طرح ویژه " و " جزیره ایرانسل " پاک کنم 

هر روز صد هزار بار