نمی دونم چ سری چ رازیه ک هر چقدر هم آهنگ و آلبوم جدید ک میاد 

من هنوز اهنگای قدیمی رو بیشتر دوست دارم . مهم هم نیست خوانندش کیه ها . فقط کافیه عمرش برگرده ب چن سال پیش 

اصن نمی دونم چرا