تبریک گفتن تولد بقیه 

یکی از لذت بخش ترین کارای دنیاست .

خیلی از این کار لذت می برم ... خیلی

سعی میکنم زنگ بزنم تا صدای طرف رو هم بشنوم . بعد اینکه تبریک میگم ی خوشحالی تو صداشون بوجود میاد . ی نوع خوشحالی خالص یا ی شادی محض . حضوری هم باشه ک چ بهتر . این شادی رو تو چشاشون میشه دید . چشاشون برق میزنه . وقتی این شادی مشنوم یا برق چشماشونو می بینم ، من هم ناخودآگاه خوشحال میشم :)