دیشب اینجا یَک بارونی بارید . اصن ی وضی . 

کلا دیگه قطرات بارون دیده نمیشدن . پیوسته بودن :|

نتونستم تا ساعت 2 بخابم :|