ی چن شبه کنار پنجره میخابم . پرده رو میزنم کنار . می بینم ماه بالای سرمه . سرمو میزارم رو بالش . هنوز می بینمش . 

حس خیلی خوبی داره وقتی نور سفید مهتاب رو از پشت چشای بسته حس میکنم :)


* شب های سفید