از پله برقی تا حالا برعکس استفاده کردین ؟؟ :))

ینی پله میاد پایین و شما از پایین برین بالا :)))))


خیلی حال میده . فقط مواظب باشین :))

( حالت برعکسش خطرناکه . اینک پله میره بالا و شما میاین پایین . انجام ندین . خطرناکه :| )