این آقا فرشیدی ک نظر گذاشته همون دوستمه ک تو "کلاس نویس 3 " در موردش حرف زدم :)