1. بخاطرش  اسکایپ نصب کردم . باهاش حرف زدم . خیلی حال داد .

2. میگه با هم قهریم 

3. کادوشو بهش میدم . فردا میاد تشکر میکنه

4. امروز درس خوندم :|

5. براش چن تا پی دی اف می برم . خوشحال میشه 

6. ویندوز 10 نصب کردم . ینی عاشق دکمه استارتم :))

7. امیرحسین پی سی خریده :| 5.5 :|