اون زمان ک من مدرسه می رفتم دانشگاها دیر شروع میشد ولی الان برعکس :|

گفتم من ی هفته ست کلاسام شروع شده و تمرین هم دادن ؟؟