نمی دونم این آهنگو شنیدین یا نه 

ولی باید شنیدش 


همای سعادت - همایون شجریان