+ دوباره منو غم پاییز ...


++ ما هم مث عوام الناس ، مث سیاوش قمیشی و کریس دی برگ عقیده داریم پاییز دلگیره . شباش صدای بوف میاد


+++ شب از شب های پاییزی ست


++++ هر روز پاییزه هر هفته پاییزه ...


(دایان - چهرازی - ناظری - چاوشی )