تا حالا افرادی مجازی تو وب ها براتون حقیقی شده ؟ 


برای من ی بار اتفاق افتاده . تجربه شیرینی بود :) یادش بخیر