چاوشی میخونه و دلم میخاد های های گریه کنم 

شهرزاد