امروز برای دو نفر کار نیمه وقت پیدا کردم . خوشحالم :)


+ ب خودم هم پیشنهاد کاری میشه ولی زیاد زیر بار نمیرم ... ولی شاید رفتم . 


++ بهم میگه : بیا این ایده تو تجاری سازی کنیم . من سر ماه ی میلیارد بهت میدم .