کلاس آلودگی هوا تموم میشه

3 نفری میرن بیرون سیگار می کشن