بعضی وقتا ب سرم میزنه اینجا رو پاک کنم

یا پست بزارم ولی نظرارو غیر فعال کنم

یا اصلا پست نزارم همین جوری بمونه