این کلیپو همین الان پیدا کردم 

قدیمیه . مال 5 سال پیشه

میزارمش اینجا ب احترام حرف مریم خانم :)

دانلود کلیپ 

+ قدیما تا این حد ینی حرفه ای بودماااا :)