من یه پادشاهم 

هر روز میرم جنگ

با کشور های دیگه

هم پیروز میشم و هم شکست میخورم 

هر روز کشور گشایی میکنم 

شب که میشه ، برمیگردم به وطنم ، به قلمرو ام

تخت خواب من ، قلمرو منه 


+ تخت خواب : امن ترین نقطه جهان

خدایا شکرت