جاهای دیگه رو نمیدونم ولی اینجا زمستون شروع شده 


+ دما ب 1 درجه سانتی گراد رسیده . امروز رسما یخ زدم :|