نظرات قدیمی بلاگفامو داشتم میخوندم
دلم گرفت
دلم خیلی گرفت
چ روزایی رو پشت سر گذاشتم
چ روزایی رو پشت سر گذاشتیم
مگه میشه فراموش کرد ؟
شوخی نیست
500 تا نظره
هیییییییییی
دلم خیلی گرفته