گله دارم از این سر درگمی ها

منو باورم کن 

اینو حس کن که من خیلی تنهام 

باورم کن

برو میخام تو تنهایی بری

برو میخام

نه ، نرو ، تو دنیای منی

 تورو میخام


می میرم اگه تو بشکنی

نمیزارم دیگه بی من تنها بری

آخه نمیدونی تو عشقمی

می میرم بی من تنها بری


منو باورم کن