ی پیشنهاد فوق العاده 


انیمیشن Inside out  رو ببینین 

حتمنااااااااا


خیلی تاثیر گذار بود خیلی