بهم پاستیل تعارف میکنه 

با لبخند میگم من پاستیل دوست ندارم 

ریز میخنده 

حسین میگه :

میدونی دیگه خانم چرا خندیدن ؟ چون تو ذهن ی دختر امکان اینکه ی نفر پاستیل دوست نداشته باشه اصلا نیست . ینی نمی تونن متصور بشن ک ی انسان میتونه پاستیل دوست نداشته باشه و این موضوع براشون خنده داره 


میخنده ، میخندم ، حسین هم میخنده