حوصله مقدمه ندارم . میرم سر اصل مطلب


آقا ، خانم ! سوار تاکسی ک شدین وسطای راه ، وقتی راننده داره ماشین میرونه کرایه رو بهش ندین . چ کاری آخه ؟ طرف میبینی ی تیکه کاغذ مچاله شده رو داده ب راننده ، بعد راننده پولو از دوطرف میکشه ک ببینه اصن پوله یا نقشه گتجه . پولم عین آکاردیون کش میاد . بعد برمیگرده میگه یکی بهترو بده اونم میگه ندارم . بحث و دعوا و ... . خب بزارین وقتی رسیدین مقصد پولو بدین . حواس راننده پرت میشه تصادف میشه خدای ناکرده ی اتفاقی پیش میاد ک نباید . 

یا می بینین واسه دو قدم راه سوار تاکسی میشن بعد درمیاره تراول میده ب راننده :| راننده هم از اقصی نقاط بدنش (!) بسته بسته پول درمیاره ک بقیه کرایه رو بده ، اونم تو چ وضعی ! با سرعت زیاد داره میره با ی دست پولو میشموره با اون یکی هم دنده هم فرمونو طوری نگه میداره تا وسط اون محشر کبری ، هلیکپتری نزنه . 

نکنین این کارو خطرناکه :|