جنس مخالف !!!

همیشه از این عبارت بدم اومده . ینی چی جنس مخالف ؟ ینی مرد مخالف زنه یا برعکس ، زن مخالف مرده ؟ بار معنایی منفی داره .

شایدم منظور اینه ک جنسیت دو حالت داره ؛ یا مرد یا زن . اگه این باشه هم ب نظر من این عبارت اشتباهه . جنس مکمل شاید ( تاکید میکنم شاید ) عبارت بهتری باشه . اصولا با متضاد کلمات مشکل دارم . مثلا 

متضاد مرد میشه نامرد ، متضاد زن میشه نازن

یا مثلا من چپ رو ب هیچ وجه محالف راست نمی دونم 

یا سیاه اصلا هم متضاد سفید نیست .