آقا من طول روز شونصد تا موضوع ب ذهنم میرسه ک پست کنم ولی وقتی بیانو باز میکنم همشون یادم میره :|

این چ وضعیه آخه :))