با خودم عهد کرده بودم هر وقت یکی از پستام 4 تا مثبت گرفت بدون در نظر گرفتن اینکه ملت پستشون صدتا صدتا مثبت میگیره هیچ عکس العملی نشون نمیدن ، از خود بی خود بشمو دست و جیغ و هورا بکشم . بلی ما اینگونه آدمی هستیم . با این چیزای کوچیک خوشحال میشویم :))


پست قبلی اینجانب 4 تا مثبت گرفته تا الان . حسی ک من دارم : فیلینگ لایک اِ باس :))