از امروز تصمیم گرفتم دیگه تنبلی و بی حسی رو بزارم کنار

بشم همون آدم قدیمی 

دو سه ساله ک تنبل شدم . تلاش نمیکنم 

ولی دیگه تموم شد 


خدایا شکرت