ی 20

و ی 19

پس تا الان شد

  20 : راهسازی

20 : اقتصاد

19 : آز هیدرولیک

17.75 : هیدرولوژی

17 : بتن

14.5 : هیدرولیک

13 تحلیل ( البته این 12 بود استاد ی نمره شیفت داد )

12 فولاد


فقط ی درسم مونده : آز خاک

شما خوبین ؟؟ :)