بهش میگم 

پروژه اتو دادی رفت ؟


میگه 

ما که دیگه دادیم رفت اونو 

حالا هی بحث بکن


:))))))