فرزاد فرزین ی آهنگی داره ک توش میگه 


پیدا کن شبو مثل من ، گوشه ای واسه گم شدن

ماه من ، اگه عاشقی ، عاشقا گاهی گم میشن


عبارت مشخص شده میتونه ایهام داشته باشه . با معنی واضحش کار ندارم . معنی غیر مستقیمش اینه ک خیلی محترمانه به مخاطبش میگه 

عزیزم لطفا گم شو :))


عایا مشکل از منه ؟ 

ترانه سرا مشکل نداره ینی ؟

شما کدومو ترجیح میدین ؟ + میگه :

این روزا میبینی بچه ده سال دو بار شکست عشقی خورده

اون وقت من تا چن سال پیش فک میکردم فرزاد فرزین مث کامران هومن دو نفرن 

:))