چن دیقه پیش رمان " تنهایی پرهیاهو" رو تموم کردم . بالاخره . طلسم تموم نکردنشو شکوندم :)

کتاب بدی نبود . عالی هم نبود . معمولی بود .

فقط امیدوارم ب سرنوشت هانتا ، شخصیت اصلی داستان دچار نشم


* از متن کتاب