همیشه برای پی بردن ب میزان آسونی ی کار 

اونو با "آب خوردن" مقایسه می کنن . 

ولی من چن روز پیش ب این نتیجه رسیدم 

آب خوردن زیاد هم ساده نیست

مخصوصا اگه بخای از ی آب سرد کن آب بخوری :


آب سرد تو این زمستون 

بدون لیوان 

همراه با یک عدد قرص !

مگه میشه ؟