می بینم گوشی جدید خریده . میگم : گوشی جدید مبارک 

میخنده میگه : ممنون 

خیلی جدی بهش میگم : آیین نامه جدیدو خوندی ؟

میگه : نه 

میگم : نوشته به ازای هر نیم اینچ اضافی بالای 3 اینچ ، 10 تومن میاد رو شیرینی 

چن ثانیه مکث میکنه و میگه : اونا لغو شدن 

میگم : اونا تحریما بود ک لغو شد 

میخنده